Hapësira e studentëve të bashkuar!
Pyetësor mbi përshtypjen e studentëve për mësimin online dhe vitin e ri akademik 2021-2022

Pyetësor mbi përshtypjen e studentëve për mësimin online dhe vitin e ri akademik 2021-2022

Për të dhënat e plota, shtypni linkun e mëposhtëm.

https://www.portalistudentor.al/docs/2/pershtypje-studentore-raport.pdf

PortaliStudentor.al së bashku me Bordin Kombëtar Studentor kanë realizuar një pyetësor me në fokus përshtypjet e studentëve për vitin e kaluar si edhe vitin e ri akademik. Në këtë pyetësor, morën pjesë 484 studentë të niveleve të ndryshme të studimit. Pyetësori është ndërtuar online nëpërmjet Google Forms dhe është publikuar në rrjetet sociale të PortaliStudentor.al, si edhe me studentët anëtarë të Bordit Kombëtar Studentor në mënyrë që sa më shumë studentë të kishin mundësi të merrnin pjesë në të. Marzhi i gabimit llogaritët në 5%. Pyetësorin e kanë plotësuar 411 studentë të nivelit Bachelor, 59 studentë të nivelit Master, si edhe 14 studentë në programe profesionale.

Shpërndarja sipas qarqeve është e realizuar në këtë formë, ku numri më i madh i studentëve që kanë plotësuar pyetësorin ndodhen në qarkun e Tiranës, ndërkohë që numri më i vogël i studentëve pjesëmarrës në këtë pyetësor ndodhen në qarkun e Gjirokastrës.

Qarku Numri i Studentëve
Tirana 106
Shkodër 24
Berat 37
Diber 24
Durrës 42
elbasan 66
Fier 68
Gjirokastër 8
Korçë 40
Kukës 31
Lezhë 16
Vlorë 22

Shpërndarja sipas moshave është si vijon, ndërsa mosha e cila ka plotësuar pyetësorin më tepër ka qënë mosha 19-vjeçare.

Mosha Numri i Personave
18 23
19 194
20 161
21 61
22 19
23 17
24+ 9

Gjetjet kryesore:

Viti i Kaluar Akademik

 • Me çfarë pajisje e ndoqët mësimin online?
  59% nga telefoni,
  40% nga kompjuteri/laptopi,
  1% nga tableti.

 

 • Mësimi online ka ndikuar keq në shëndetin tim mendor.
  39% – “Shumë dakord”,
  22% – “Dakord”,
  22% – “Pjesërisht Dakord”,
  17% – “Aspak Dakord”.

 

 • Vlerësoni mësimin online në tërësi me notë nga 1-5.
  Mesatarja e vlerësimeve: 2.39

 

Viti i Ri Akademik

 • Në cilën formë duhet të zhvillohet viti i ri akademik?
  Auditor – 65%,
  I alternuar – 19%,
  Online – 16%

 

 • A e mbështesni idenë që semestri i parë i vitit të ri akademik të zhvillohet online, ndërsa semestri i dytë në auditor?
  Po – 21%,
  Jo – 79%

 

 • Sa besim keni që Ministria e Arsimit në bashkëpunim me universitetet do të sigurojë mbarëvajtjen e këtij viti akademik dhe kushtet e duhura në lidhje me Covid-19 në kampuset universitare?
  42% – Aspak besim,
  48% – Pjesërisht,
  10% – Shumë besim

 

 • Sa besim keni që Ministria e Shëndetësisë do sigurojë një menaxhim të mirë të situatës së Covid-19 për aspekte që lidhen me studentët si hapjen eauditorëve, nr. e studentëve në auditor, transportin publik, etj.?
  44% – Aspak besim,
  48% – Pjesërisht,
  8% – Shumë besim

 

 • A do ta bëni vaksinën?
  40% – Po,
  60% – Jo

 

 • Nëse nuk do ta bëni vaksinën, cila është arsyeja?
  65% – Vaksinat mund të kenë efekte anësore të pazbuluara.
  17% – E kam kaluar virusin dhe kam mbrojtje natyrale.
  10% – Jam i ri dhe do mund ta kaloj virusin me lehtësi.
  8% – Vaksina mund të përmbajë substanca kontrolluese si mikroçipi, etj.

 

 • Nëse do ta bëni vaksinën, cilën vaksinë do preferonit?
  77% – Pfizer/BioNTech
  11% – Astrazeneca
  8% – Sinovac
  4% – Sputnik

 

 • A duhet të jenë të detyrueshme vaksinat për studentët që duan ta ndjekin mësimin në auditor?
  20% – Po,
  80% – Jo,

 

 • Nëse vaksina do të bëhej me detyrim në mënyrë që të mund të ndiqnit mësimin, çfarë do të bënit?
  72% – Do bëja vaksinën në mënyrë që të mund të ndiqja mësimin,
  28% – Do e lija vitin akademik dhe do e vazhdoja vitin tjetër duke shpresuar që vaksinimi nuk do jetë me detyrim.

 

Për të dhënat e plota, shtypni linkun e mëposhtëm.

https://www.portalistudentor.al/docs/2/pershtypje-studentore-raport.pdf