Hapësira e studentëve të bashkuar!
Author: <span>bordistudentor</span>

Gjetjet kryesore të pyetësorit mbi përshtypjen e studentëve për mësimin online dhe vitin e ri akademik 2021-2022

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu: https://www.portalistudentor.al/docs/2/pershtypje-studentore-raport.pdf Gjetjet kryesore: 61% të studentëve pohojnë se mësimi online ka ndikuar keq në shëndetin e tyre mendor. …